Antonín Jeřábek

Antonín Jeřábek -> Antonín Jeřábek -> Marie Slejšková -> Antonín Slejška

Pradědeček Antonín pocházel z Chotěboře. Měl zámečnickou dílnu ve Velkém Meziříčí. Někdy kolem roku 1910 koupil pozemek ve Velkém Meziříčí na místě původního mlýna. V roce 1912 založil firmu "Strojírna Antonín Jeřábek". Později se firma přejmenovala na "Továrna na mlýnské stroje Antonín Jeřábek."