Emil Jeřábek

Bratr dědečka Antonína Jeřábka 

Emil neměl s dědečkem Antonínem dobrý vztah. Dědeček si o něm myslel, že je líný a snaží se jej, kde je možné podfouknout. Např. mu vyčítal, že jednou za války přišel za babičkou mlynář, aby mu vrátila pytel od mouky, kterou jí poslal po Emilovi, ale ta o ní vůbec nevěděla.

Po znárodnění zůstal Emil v továrně pracovat jako nákupčí.

Emil měl syna Antonína a jednu holku.