Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.

Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce je jedním z podkladů pro ohlášení rekonstrukce domu.

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s. požaduje v případě zemních prací provést vytýčení silového vedení před započetím výkopových prací.

Dalším požadavkem bylo získání vyjádření od ČEZnet, a.s. Zatím dle telefonického kontaktu v Krásné Lípě žádný kabel ČEZnet nemá, takže jde pouze o formalitu.